Lager & Terminal

Välkommen till vår lager och terminalavdelning.

Vi hanterar: Tull-lager, lagerhållning av pallgods i ställage, coils-lager med travers, containers, industri-
flyttningar, industrimoduler, byggetableringar, plastemballering, godssortering och papperslager.